Estructura organitzativa de govern

Accionariat. FOUR TIME TWO, S.L.(100% del capital social)


Consell d’Administració

President: Xavier Lluis Goicoechea Calvet
Secretari: Jordi Cunill Crespiera

 

Equip Directiu

Director General: Eduardo Aznar Berruezo
Director Tècnic: Agustín García Moyano


Organigrama de la societat