Elements tècnics i professionals

Mitjans Tècnics:

Programa de gestió GESTASA (informàtica BORSAN)
Programa de taxació TASA (informàtica BORSAN)
Programa de seguiment TASAWEB (propi)
Ubicació CPD CONCATEL


Mitjans Professionals:

Direcció Tècnica: Agustín García Moyano – Arquitecte

Professionals en serveis centrals:

Marta Español Muntaner – Arquitecta
Sara Garreta Puig – Arquitecta Tècnic
Ivette Marín Sánchez – Arquitecta Tècnic
Carlos Alonso Felices – Enginyer Tècnic Agrícola
José Aitor Arbizu Zubizarreta – Arquitecte Tècnic
Iranztu Martínez Osta – Arquitecte Tècnic

Tècnics:

Més de 100 tècnics repartits per tot el territori amb la corresponent titulació (arquitectes, arquitectes tècnics, agrònoms, etc.)

Departament Informàtic:

David Hernández Uría – Departament informàtic

Totes les nostres taxacions són supervisades pel departament tècnic, comprovant que compleixen amb la normativa de referència.