Elements tècnics i professionals

Mitjans Tècnics:

Programa de gestió GESTASA (informàtica BORSAN)
Programa de taxació TASA (informàtica BORSAN)
Programa de seguiment TASAWEB (propi)
Ubicació CPD CONCATEL


Mitjans Professionals:

Direcció Tècnica: Agustín García Moyano – Arquitecte

Professionals en serveis centrals:

Marta Español Muntaner – Arquitecta
Sara Garreta Puig – Arquitecta Tècnic
Ivette Marín Sánchez – Arquitecta Tècnic
Carlos Alonso Felices – Enginyer Tècnic Agrícola
José Aitor Arbizu Zubizarreta – Arquitecte Tècnic
Iranztu Martínez Osta – Arquitecte Tècnic

Tècnics:

Més de 100 tècnics repartits per tot el territori amb la corresponent titulació (arquitectes, arquitectes tècnics, agrònoms, etc.)

Totes les nostres taxacions són supervisades pel departament tècnic, comprovant que compleixen amb la normativa de referència.