Recomanacions de seguretat

Recomanacions de seguretat informàtica i bones pràctiques en l’ús de les tecnologies


  • No s’han d’obrir missatges electrònics d’origen desconegut.
  • No s’han d’acceptar documents ni arxius provinents de desconeguts o que tinguin un origen poc fiable.
  • No s’han de facilitar dades personals o financeres si no s’està en un entorn segur i amb proveïdors de confiança.
  • No s’han d’utilitzar contrasenyes, claus PIN trivials o de fàcil deducció.
  • No s’han d’escriure els números secrets en cap document del disc dur de l’ordinador ni a les finestres de recordatori del PC, especialment si comparteixen directoris amb programes tipus P2P com l’eMule, eDonkey, etc.
  • No s’ha de confiar mai en regals i promocions de fàcil obtenció, ni respondre a missatges que demanin informació de forma urgent.
  • Cal tenir un sistema antivirus, utilitzar-lo i, periòdicament, actualitzar-lo. També és convenient instal·lar un sistema antiespia per evitar els programes espia i de publicitat no desitjada.
  • Si es disposa de connexió ADSL, és convenient instal·lar un tallafocs personal.
  • És important tenir en consideració unes normes de protecció del PC.
  • Cal mantenir-se informat sobre la seguretat general en l’ús d’Internet.