Política de qualitat i medi ambient

La missió de CATSA és oferir un servei de valoració i taxació d’immobles, rigorós, professional, independent i de qualitat.

Per CATSA la qualitat consisteix a fomentar la satisfacció i confiança dels nostres clients respecte al servei que prestem. Entenem que s’ha de realitzar mitjançant el treball en equip que involucra les persones en la millora contínua i les millors pràctiques mediambientals del nostre servei. L’empresa també es compromet a l’acompliment rigorós de les normes i legislació vigent i altres compromisos de bones pràctiques.

La Direcció controla i avalua els processos de realització del servei així com els processos de suport per garantir la seva eficàcia i eficiència.

Per aconseguir-lo creiem i estem compromesos en:


Els clients

 • Lliurar les taxacions als nostres clients en temps i forma acordada.
 • Establir els mecanismes de comunicació necessaris amb els nostres clients per conèixer les seves necessitats actuals i futures i poder preparar-nos per nous reptes i situacions canviants que ens plantegen.

Las persones

 • Mantenir un comportament rigorós i professional respecte a l’activitat que desenvolupem.
 • Fomentar una atmosfera de participació oberta entre el nostre personal, que permeti a cada col·laborador desenvolupar tot el seu potencial i aportar idees i millores, tant a nivell individual com en equip.
 • Implementem plans de capacitació en pràctiques ambientals per als nostres col·laboradors, incentivant a complir-les i a participar proactivament.

Els proveïdors

 • Treballar estretament amb els nostres proveïdors en informàtica i gestió administrativa per eliminar qualsevol aspecte negatiu que pugui afectar la qualitat, tant dels productes com del servei derivat de la contractació de serveis.
 • Generar les sinergies de col·laboració que ens permetin desenvolupar noves solucions i millorar l’eficiència.
 • Preservem la qualitat de l’ambient, involucrant en la cura d’aquest als nostres proveïdors.

Els processos

 • Identificar deficiències i oportunitats de millora dels nostres processos principals i de suport.
 • Recerca i desenvolupament de noves solucions.

Els recursos

 • Disposar dels recursos humans i materials necessaris per a desenvolupar de manera òptima la nostra activitat actual i afrontar les situacions canviants.

Innovació

 • Cercar col·laboracions que ens ajudin a avalar i garantir un servei de reconegut prestigi en el mercat no només per part dels clients sinó també dels organismes públics.

Medi ambient

 • Minimitzar la quantitat de residus generada per les nostres operacions, reciclant els mateixos en la mesura possible.
 • Promoure el desenvolupament d’iniciatives que previnguin i minimitzin els efectes mediambientals perjudicials

La Direcció General de CATSA es compromet a complir amb la política de qualitat i medi ambient i a transmetre-la a totes les persones de l’organització, així com assegurar que totes les persones la comprenen i la assumeixen.