Dades registrals

Col·lectiu Arquitectes Taxadors, S.A.


Rambla Catalunya 33, planta 3a · 08007 Barcelona (Barcelona)
C.I.F: A60691946

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 27.704, foli 195, full B-121.161, inscripció 1a, i en el Registre d’Entitats Especialitzades en Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4462.
E-mail: info@catsa.com